Zespół ds. Bezpieczeństwa w dziale IT to zespół zgranych ludzi z pasją. Odpowiadamy za realizację strategii bezpieczeństwa w Grupie Eurocash. Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie procesów związanych z zarządzaniem zgodnością IT w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zapewniamy dostęp do zaawansowanych technologii i narzędzi wspierających zarządzanie zgodnością i cyberbezpieczeństwem. Oferujemy m.in. możliwość uczestniczenia w kluczowych projektach, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i rozwój infrastruktury IT.

Specjalista ds. Zgodności IT

Komorniki (gm. Komorniki)

Sprawdź co możemy Ci zaoferować!

dofinansowanie do kart sportowych

opieka medyczna

ubezpieczenie na życie

karty przedpłacone

biblioteka firmowa

konkursy

Jesteś ciekawy/a, jak będzie wyglądała Twoja praca? Twoje zadania to: • Opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie procesów związanych z zarządzaniem zgodnością IT w obszarze cyberbezpieczeństwa.
• Identyfikowanie zagrożeń oraz przeprowadzanie analizy ryzyka w systemach IT.
• Systematyczne aktualizowanie rejestru ryzyka w oparciu o zidentyfikowane zagrożenia, analizy trendów rynkowych, wyniki audytów i kontroli.
• Pilnowanie terminów oraz rekomendowanie mechanizmów kontrolnych mitygujących ryzyka w centralnym rejestrze ryzyk.
• Doskonalenie procesów zarządzania ryzykiem, bieżące kontrolowanie mechanizmów bezpieczeństwa.
• Raportowanie aktualnego stanu ryzyka cyberbezpieczeństwa.
• Planowanie i koordynowanie audytów zgodności, ocena ryzyka i wymagań bezpieczeństwa.
• Przeprowadzanie działań uświadamiających w zakresie bezpieczeństwa.
• Wsparcie w tworzeniu narzędzi, procedur i regulacji w zakresie bezpieczeństwa.
Dołącz do naszego
zespołu, jeśli:
Rozumiesz procesy i procedury związane z bezpieczeństwem IT w organizacji oraz
• Posiadasz 2 lata doświadczenia w obszarze zgodności IT, zarządzania ryzykiem IT, lub audytu IT w obszarach bezpieczeństwa.
• Posiadasz doświadczenie w pracy z różnymi standardami i regulacjami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa IT (np. NIS1/2, ITIL, ISO, COBIT).
• Posiadasz oświadczenie w przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa IT lub ocen zgodności.
• Masz umiejętność analizy zagrożeń, ryzyka oraz procesu zarządzania nimi. Wiesz jak opracować i wdrożyć plany zarządzania ryzykiem.
• Potrafisz zbierać, analizować i interpretować dane, aby móc wyciągać wnioski na temat stanu bezpieczeństwa IT w organizacji.
• Umiesz samodzielnie identyfikować i rozwiązywać problemy związane z obszarem zgodności i bezpieczeństwem IT.
• Skutecznie komunikujesz się z różnymi osobami w organizacji.
• Posiadasz wykształcenie wyższe (preferowany kierunek - informatyka).
Komorniki (gm. Komorniki)