Badanie Opinii Pracowników 2023

18 sierpnia 2023
Nasi pracownicy to fundament sukcesu Grupy Eurocash 🤝 Ich opinie i uwagi są dla nas bardzo ważne i pomagają nam tworzyć jeszcze lepsze miejsce pracy, dlatego regularnie przeprowadzamy Badanie Opinii Pracowników.
📈 W ostatnim badaniu, przeprowadzonym na początku 2023 roku, wzięło udział aż 92% pracowników!
📈 69% ankietowanych pozytywnie oceniło działania Grupy na rzecz równowagi praca – życie prywatne.
📈 Wskaźnik zaangażowania wyniósł 47% i jest on o 5 p.p. wyższy niż w poprzednim badaniu.
Wyniki Badania Opinii Pracowników przekładają się na realne zmiany w codziennej pracy osób zatrudnionych, a dzięki informacji zwrotnej w poprzednim roku udało nam się zrealizować wiele lokalnych inicjatyw!